Skip to main content

Vaatfysiotherapie

Perifeer Arterieel Vaatlijden

Wat is perifeer arterieel vaatlijden?

Bij perifeer arterieel vaatlijden, ook wel bekend als etalagebenen, is sprake van een vernauwing in de slagaders die naar de beenspieren gaan. In rust kunnen de spieren nog van voldoende bloed en dus zuurstof worden voorzien, maar bij inspanning is er een tekort. De spieren vragen dan om meer zuurstof dan de slagader door de vernauwing kan laten. Dit leidt tot krampachtige pijn of een doof gevoel bij inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn. Patiënten proberen de pijn voor anderen te maskeren door bijvoorbeeld stil te staan voor een etalage. Zo krijgen de benen rust en trekt de pijn weg. Daarom wordt de aandoening ook wel etalagebenen genoemd.

De vernauwing in de slagaders wordt veroorzaakt door slagaderverkalking die zich niet beperkt tot de slagaders in de benen. Slagaderverkalking is een langzaam proces van ophoping van bloedplaatjes, bloedcellen en cholesterol in de vaatwand. Hierdoor wordt de vaatwand nauwer en stugger. Door het geleidelijke verloop van slagaderverkalking krijgen de meeste mensen er pas op latere leeftijd last van.

Naar schatting heeft 3% procent van 55-plussers last van deze aandoening en 14% van 70-plussers. Factoren die de kans op perifeer arterieel vaatlijden vergroten en de aandoening sneller doen verergeren zijn roken, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, te weinig beweging, ongezonde voeding, diabetes en overgewicht. Roken is verreweg de grootste risicofactor. Meer dan 25% van het totale risico kan toegeschreven worden aan roken.

Behandeling van perifeer arterieel vaatlijden door een gespecialiseerde fysiotherapeut

De behandeling van perifeer arterieel vaatlijden wordt gegeven door gespecialiseerde fysiotherapeuten, welke hiervoor speciaal opgeleid zijn. De fysiotherapeuten in onze praktijk zijn lid van Chronisch Zorgnet.

De fysiotherapie bestaat uit een traject gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding. Dit is een intensief traject van een jaar. Het doel is om de loopafstand te vergroten, gerelateerde gezondheidsrisico’s te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Je wordt in de eerste periode 2 à 3 keer per week behandeld. Daarna neemt de frequentie van behandelingen geleidelijk af tot 1 keer per maand. Je oefent ook thuis met bewegen. Tijdens de sessies met de fysiotherapeut wordt niet alleen fysiek getraind, maar wordt je ook begeleid naar een gezondere leefstijl.

We bekijken samen hoe voldoende bewegen en een gezondere leefstijl op een prettige manier een plek kunnen krijgen in je dagelijks leven.

Vergoeding

De fysiotherapie behandelingen voor PAV wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je krijgt maximaal 37 behandelingen binnen 12 aansluitende maanden. Omdat de vergoeding vanuit de basisverzekering komt, is er een verwijzing van een arts nodig. Ook gaan de behandelingen van je eigen risico af.

Voor een afspraak of meer informatie, neem contact op door te bellen met 073-5475454 of via de mail naar info@fysiovanberkel.nl