Skip to main content

Longfysiotherapie (COPD)

Wat is COPD?

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een chronische en progressieve longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. COPD is een verzamelnaam voor:

  • Chronische bronchitis: de bronchiën zijn langdurig ontstoken. Als de bronchiën ontstoken en/of geïnfecteerd zijn, wordt overtollig slijm aangemaakt. Hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt, wat leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen.
  • Longemfyseem: een chronische aandoening waarbij de longblaasjes verloren gaan. Longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Wanneer er minder longblaasjes zijn, kan het lichaam minder zuurstof opnemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid.

Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.

Ongezonde leefgewoontes zoals roken, ongezonde voeding en te weinig beweging hebben invloed op zowel het ontstaan als het verloop van COPD en eventuele comorbiditeit. Roken is verantwoordelijk voor 40-60% van COPD-ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook andere zaken COPD veroorzaken, zoals luchtvervuiling en genetische factoren.

Behandeling van longaandoeningen door een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut

Op de praktijk werken meerdere longfysiotherapeuten, ze zijn allen lid van het Chronisch Zorgnet.

De fysiotherapie richt zich op meer bewegen, meer kunnen en het verbeteren en/of optimaliseren van de ademspierfunctie Op basis van zowel de lichamelijke beperkingen die het gevolg zijn van COPD, als de psychische gevolgen van de aandoening, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, wordt een passend behandelplan geschreven met in het bijzonder aandacht voor leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten op stoppen met roken, goed en consequent gebruik van medicatie, gezonde voeding en bewegen als vast onderdeel van het dagelijks leven. De veelal langdurige behandeling van COPD door de fysiotherapeut, biedt ook de ruimte om leefstijlverandering goed te begeleiden. Dankzij de vele contactmomenten kan de behandeling goed worden gemonitord en kunnen waar nodig andere zorgverleners vroegtijdig ingeschakeld worden, zoals een diëtist of een ergotherapeut.

Andere longaandoeningen
Naast COPD patiënten, kunnen ook andere longpatiënten terecht bij een onze longfysiotherapeuten, zoals patiënten met astma, interstitiële of restrictieve longaandoeningen. De patiëntengroep met longziekten is divers, met elk een andere oorzaak of beloop. Naast beweegtherapie bij longaandoeningen, kan er ook fysiotherapie gegeven worden vóór en na longtransplantaties en training bieden tijdens de palliatieve fase van longaandoeningen.

Vergoeding

De behandelingen voor longfysiotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het aantal behandelingen en de duur hangt af in welke categorie je valt. Dit is voor iedere patiënt anders, voor meer informatie over jouw eigen vergoedingen, vraag je fysiotherapeut. Voor de behandeling  is een verwijzing nodig van een arts en de behandelingen gaan eerst van het eigen risico af.

Voor meer informatie, neem contact met ons op door te bellen 073-5475454 of te mailen naar info@fysiovanberkel.nl