Skip to main content

Kwaliteitsregister

Wat is het Keurmerk Fysiotherapie? Het Keurmerk is een door zorgverzekeraars erkend register in de Fysiotherapie dat staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid. Hoe wordt dat gegarandeerd? Alleen praktijken die hoger dan een 8 scoren op patiënttevredenheid kunnen zich aansluiten. Verder moet uw Keurmerk fysiotherapeut voortdurend werken aan zijn kwaliteit. Dit doet hij of zij onder andere door:

  • in een team te overleggen over de beste aanpak van uw klachten,
  • gebruik te maken van de nieuwste inzichten en technieken,
  • samen met u als patiënt uw klacht aan te pakken,
  • zich continu te laten na- en bijscholen en
  • intensief samen te werken met andere zorgverleners zoals uw huisarts.

Uiteraard staan al onze fysiotherapeuten ingeschreven in het BIG-register en nemen deel aan de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorgsector (WKKGZ).