Skip to main content

Patiënttevredenheid

Wij vinden jouw mening heel belangrijk. Want door jouw feedback krijgen wij extra inzicht in ons handelen en kunnen we beter inspelen op jouw wensen en de kwaliteit van onze diensten op een hoger niveau brengen. Fysiotherapiepraktijk van Berkel maakt dan ook gebruik van verschillende middelen om haar kwaliteit te toetsen.

  1. Enquêtes. Deze vragenlijsten worden specifiek voor een doelgroep ontworpen zoals huisartsen, trainingscentrum Fysio Fitplus.
  2. Qualiview is een onafhankelijke organisatie die online klantervaringen meet onder de patiënten van Fysiotherapiepraktijk van Berkel.

Hieronder volgt een korte uitleg van Qualiview

Qualiview is een organisatie die online klantervaringen meet onder patiënten van onze praktijk.  Dit klantervaringsonderzoek meet jouw ervaring met de geleverde zorg van onze praktijk en door jouw fysiotherapeut. Had je het gevoel dat er naar je werd geluisterd? Communiceerde de behandelaar duidelijk? Werd je goed doorverwezen? Zijn er verbeterpunten? Door jouw ervaring te delen kan onze praktijk de zorgverlening nog beter laten aansluiten op de wensen van jou als klant. Onze praktijk en jouw fysiotherapeut krijgen de algemene score en zien per thema de score en waar verbeterpunten liggen.

Het invullen van de klantervaringsenquête duurt slechts enkele minuten. Als je klaar bent verstuur je de antwoorden eenvoudig door op `verzenden` te klikken. Alle data worden anoniem verzameld en komen ook anoniem bij onze praktijk terecht. Jouw gegevens zijn niet te herleiden en hebben ook geen invloed op jouw zorgtraject. Anoniem is dus echt anoniem: bij ons en bij jouw behandelaar. Deelname is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd. Want hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. En daar heb jij ook weer profijt van. Want jouw medewerking geeft behandelaars handvatten om de zorg voor jou te verbeteren.