Skip to main content

Informatiefolder

Fysiotherapiepraktijk van Berkel

Fysiotherapiepraktijk van Berkel is een praktijk gespecialiseerd in orthopedische klachten. Middels een actieve benaderingswijze worden de basisvoorwaarden gecreëerd voor actief bewegen. Ook worden er trainingen aangeboden in kleine en grote groepsvormen in het trainingscentrum. 

Werkwijze

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek, bewegingsonderzoek en gezamenlijk opstellen van het behandelplan.

Bij voorkeur wordt de eerste afspraak langer ingepland, 50 minuten. Op die manier kan er ook gelijk behandeld worden. Voor deze afspraak worden er 2 behandelingen gedeclareerd.

Een fysiotherapie behandeling duurt maximaal 25 minuten.

Aandachtspunten

  • Behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak
  • Indien je bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
  • Je kan je voorkeur voor een behandelaar en behandeltijd aangeven waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met je wensen.
  • Er wordt van je als cliënt verwacht dat je de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
  • Wij vragen je om bij uw eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en om bij al je afspraken zelf een badlaken en handdoek mee te brengen.

Zoals voorgeschreven door de overheid zijn in onze praktijk de volgende reglementen van toepassing:

  • De klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie
  • De WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)
  • AVG (Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens)
  • Wet Klachtenrecht Cliënten
  • Kwaliteitswet (KIWA)

Wij nemen deel aan een klantervaringsonderzoek.

Het Keurmerk Fysiotherapie geeft “feedback informatie”. Hiervoor is dataverzameling vereist.

Verzekering

Het is van belang dat je zelf nagaat of je aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en hoeveel behandelingen er jaarlijks door je zorgverzekeraar worden vergoed.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wanneer je niet of onvoldoende verzekerd bent, kan het voorkomen dat de behandelingen die je in onze praktijk hebt gehad niet of niet volledig gedeclareerd kunnen worden. Je ontvangt dan achteraf een factuur.

Zie ook Vergoedingen