Skip to main content

Informatiefolder

Fysiotherapiepraktijk van Berkel

Fysiotherapiepraktijk van Berkel is een praktijk gespecialiseerd in orthopedische klachten. Middels een actieve benaderingswijze worden de basisvoorwaarden gecreëerd voor actief bewegen en er worden trainingen aangeboden in kleine en grote groepsvormen in het trainingscentrum. 

Werkwijze

Na intake en onderzoek wordt samen met u een behandelplan opgesteld waarvoor uw goedkeuring en toestemming wordt gevraagd.

Aandachtspunten

  • Behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak
  • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
  • U kunt uw voorkeur voor een behandelaar en behandeltijd aangeven waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw wensen.
  • Er wordt van u als cliënt verwacht dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
  • Wij vragen u om bij uw eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en om bij al uw afspraken zelf een badlaken en handdoek mee te brengen.

Zoals voorgeschreven door de overheid zijn in onze praktijk de volgende reglementen van toepassing:

  • De klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie
  • De WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)
  • AVG (Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens)
  • Wet Klachtenrecht Cliënten
  • Kwaliteitswet (KIWA)

Wij nemen deel aan een klantervaringsonderzoek.

Het Keurmerk Fysiotherapie geeft “feedback informatie”. Hiervoor is dataverzameling vereist.

Verzekering

Het is van belang dat u zelf nagaat of u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en hoeveel behandelingen er jaarlijks door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent, kan het voorkomen dat de behandelingen die u in onze praktijk hebt gehad niet of niet volledig gedeclareerd kunnen worden. U ontvangt dan achteraf een factuur.

Zie ook Vergoedingen