Skip to main content

Fysiotherapie

De Fysiotherapiefysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij/zij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Het gaat hierbij om uiteenlopen klachten zoals rugklachten, atrose in heup/ knie, klachten aan nek en schouder, enkelletstel, sportblessures, etc. De fysiotherapeut behandelt patiënten individueel of in kleine groepen. Fysiotherapie in kleine groepen is bijvoorbeeld gericht op een bepaalde aandoening zoals COPD of diabetes. De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben; het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Daarnaast speelt de fysiotherapeut een belangrijke rol in het voorkomen van klachten. De behandeling kan bestaat uit mobiliseren (bewegen van gewrichten) en oefentherapie. Daarnaast geeft de fysiotherapeut adviezen t.a.v. houding en bewegen. De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt deze kennis naar zijn praktijk.

Fysiotherapie van Berkel - Fysiotherapie

Intake

Als u voor de eerste keer onze praktijk bezoekt zijn wij wettelijk verplicht naar uw identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort) te vragen en het nummer in het cliëntendossier te registreren. Daarnaast hebben wij uw verzekeringspasje nodig om de nodige gegevens te kunnen noteren.

Afspraak zonder verwijzing van een arts

De fysiotherapeut is direct toegankelijk voor een screening (dit is een kort onderzoek). Dat betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet meer noodzakelijk is. De screening duurt ongeveer 10 minuten en hierna wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor een verder onderzoek/behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan uw huisarts gewenst is. Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een juiste behandelvorm is, bestaat de mogelijkheid dat het vervolgonderzoek aansluitend aan deze screening plaatsvindt. Er volgt een verder lichamelijk onderzoek en uw fysiotherapeut stelt samen met u een behandelplan op. In dit behandelplan zal de therapievorm, het aantal behandelingen en het behandeldoel (wat wilt u, wat kunt u bereiken en in welke tijd) vastgelegd worden. Ook eventuele andere behandelmogelijkheden worden besproken. In de regel zal bij de tweede afspraak gestart worden met de behandeling van uw klacht. Uw huisarts ontvangt een kort verslag van de screening. Voor fysiotherapie aan huis of een chronische indicatie heeft u wel een verwijzing nodig.

Afspraak met verwijzing van een arts

Uw behandeld arts heeft u doorverwezen naar een fysiotherapeut. Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten besproken en volgt er een lichamelijk onderzoek. Daarna stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. In dit behandelplan zullen de therapievorm, het aantal behandelingen en het behandeldoel (wat wilt u, wat kunt u bereiken en in welke tijd) vastgelegd worden. Ook eventuele andere behandelmogelijkheden worden besproken.

Fysiotherapeutische behandeling

Samen met uw fysiotherapeut heeft u tijdens de eerste afspraak een behandelplan opgesteld. De behandeling is specifiek gericht op uw klachten/aandoening. Het is belangrijk dat u bij elke nieuwe behandeling aangeeft wat u van die behandeling verwacht, zodat we kunnen nagaan of de behandeling aan uw verwachting voldoet. We horen graag van u of er veranderingen optreden in uw klachtenbeeld en welke ongemakken u ervaart thuis of op uw werk. Dit geeft meer inzicht in de aandoening en deze informatie is van belang voor de verdere behandeling. Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt. Naast de therapie wordt er tijdens de behandeling veel aandacht en zorg besteed aan goede voorlichting en adviezen.

Specialisatie fysiotherapeut

Onze praktijk is gespecialiseerd in fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie, trainingstherapie en gericht op orthopedische klachten en sportblessures. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met COPD en Claudicatio Intermittens (etalagebenen) en maken o.a. gebruik van Echografie, Mulligan Concept, Medical taping en Dry Needling. Tevens zijn we aangesloten bij het Rugnetwerk ZON, Schoudernetwerk ZON, Knienetwerk, COPD-netwerk, Claudicationetwerk en Echonetwerk.

Klik hier voor de tarieven van fysiotherapie.