Skip to main content

Sportfysiotherapie

Sport en bewegen is leuk, lekker en nog gezond ook. De een speelt competitie en gaat voor de winst, de ander loopt geregeld een rondje hard, een derde zou graag zijn conditie willen verbeteren of wat gewicht willen verliezen. De NVFS-sportfysiotherapeut (sportfysiotherapeut lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg) kan zowel iets betekenen voor de beginnende sporters, sporters en geblesseerde sporters.

Fysiotherapie van Berkel - Sportfysiotherapie

Beginnende sporters – advies en begeleiding

Veel mensen willen wel sporten of bewegen, maar weten niet goed hoe. Misschien is het al lang geleden dat ze voor het laatst hebben gesport, zijn ze in de loop van de tijd zwaarder geworden of is het vanwege een chronische ziekte nu eenmaal niet zo eenvoudig om te sporten. De NVFS-sportfysiotherapeut kan iedereen helpen bij het kiezen van een activiteit die bij hem past. Hij kan vertellen wat iemand zou kunnen gaan doen en hoe. Iedereen kan een afspraak maken en een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig. Tijdens een eerste afspraak wil de sportfysiotherapeut vooral te weten komen wat iemand van hem verwacht, hoeveel ervaring iemand met sporten heeft en hoe het met de gezondheid is. Op basis van een gesprek en verdere tests zal hij een voorstel doen. Hij kan vervolgens elke training begeleiden, maar het is ook mogelijk om elke week of met een langere tussentijd de voortgang te bespreken en eventueel te hertesten.

Sporters – advies en begeleiding

De meeste sporters willen steeds beter presteren: sneller rennen, vaker scoren, langer fietsen, sterker zijn in de verdediging… Hierbij gaat het om een combinatie van techniek en kracht, lenigheid, snelheid en uithoudingsvermogen. De sportfysiotherapeut helpt sporters hun prestaties te verbeteren. Hij adviseert over de juiste trainingsopbouw en geeft oefeningen om bijvoorbeeld de lenigheid of snelheid te bevorderen. Dit komt niet alleen de sportprestatie ten goede, maar helpt ook om blessures te voorkomen. Voor advies en begeleiding kan de sporter naar de praktijk komen of er kan op locatie worden gewerkt. Bijvoorbeeld voorlichting geven over blessurepreventie, of tijdens een training individuele aanwijzingen geven.

Geblesseerde sporters – advies en begeleiding

Een geblesseerde sporter wil zo snel mogelijk weer in het veld staan of op de fiets zitten. Een sportgerichte behandeling en begeleiding bij de sportfysiotherapeut zorgen daarvoor. Sport-minded als hij is, zal hij er alles aan doen om de sporter zo snel mogelijk weer op niveau te krijgen. Natuurlijk analyseert hij eerst nauwkeurig wat er is gebeurd en behandelt hij de blessure na verwijzing door de arts. Maar hij adviseert ook hoe de sporter tijdens deze vervelende periode zo fit mogelijk kan blijven. Wanneer het beter gaat met de blessure, begeleidt de NVFS-sportfysiotherapeut de sporter naar zijn oude prestatieniveau. Is de blessure te complex of vraagt de situatie specifieke aandacht, dan is het goed om te weten dat de sportfysiotherapeut deel uitmaakt van een sportmedisch netwerk. Wanneer het nodig is, zorgt hij ervoor dat de sporter bij een sportarts, manueel therapeut of een andere deskundige terecht kan. De NVFS-sportfysiotherapeut is geregistreerd bij het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS). Deze registratie geeft aan dat de NVFS-sportfysiotherapeut bij- en nascholingen volgt en naar congressen gaat. Oftewel: hij heeft de meest actuele kennis en vaardigheden in huis. De NVFS is een erkende beroepsinhoudelijke vereniging van het KNGF en leden van de NVFS vallen daarmee ook onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.

Website NVFS: www.nvfs.nl