Skip to main content

Fysiotherapie Post Covid

Wat is Post-COVID?

De aandoening Post-COVID is de verzamelnaam voor restklachten die een deel van de patiënten heeft na het doorlopen van een corona infectie, COVID-19. Zij hebben meestal één of meerdere van restklachten. De meest voorkomende restklachten zijn:

 • Vermoeidheid
 • Dyspneu, benauwdheid
 • Angstklachten
 • Slaapproblemen
 • Verminderde inspanningstolerantie
 • Spierzwakte
 • Hoofdpijn
 • Pijn op de borst
 • Gewrichtsklachten
 • Reuk- en/of smaakstoornissen
 • Cognitieve klachten
 • Vergeetachtigheid en geheugenproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Depressie
 • Somberheid

Niet alleen patiënten die met een corona infectie zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar ook patiënten die de infectie thuis hebben doorlopen, kunnen Post-COVID krijgen.

Behandeling Post-COVID door een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut

Onze praktijk heeft verschillende fysiotherapeuten die patiënten Post Covid begeleiden. De fysiotherapeuten zijn allen lid van Chronisch Zorgnet.

De fysiotherapeut met de specialisatie Corona geeft voorlichting en advies rondom Post-COVID en heeft een coachende rol. Zo begeleidt de therapeut je naar meer bewegen en zelfmanagement, waarbij de therapeut de behandeling afstemt op je dagelijks leven en je doelen.

Het verschilt per patiënt welke en hoeveel zorg nodig is. De nadruk in de behandeling ligt doorgaans op de opbouw van kracht, balans en conditie om naar een betere gezondheid toe te werken. Daarbij moet fysieke en cognitieve overbelasting vermeden worden, omdat dit tot verergering van de symptomen leidt. De fysiotherapeut zorgt voor adequate begeleiding en schakelt hier vaak de expertise van een ergotherapeut in. Daarnaast helpt de fysiotherapeut met ademhalings- en ontspanningsinstructies om kortademigheid, benauwdheid en spierspanningen te verminderen.

Vergoeding

De fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, als je ( mogelijk) ernstige COVID-19 hebt gehad en in de herstelfase last hebt van ernstige klachten en beperkingen. Je krijgt maximaal 50 behandelingen in een half jaar. De behandelingen gaan eerst van je eigen risico af. Ook is er een verwijzing nodig van een arts.

Voor meer informatie, neem contact met ons op door te bellen 073-5475454 of te malen naar info@fysiovanberkel.nl