Skip to main content

Vragenlijst medisch fitness

Een medewerker van Fysiotherapie van Berkel heeft aan u gevraagd om onderstaande vragenlijst in te vullen omdat u binnenkort een test heeft in ons trainingscentrum. Wij gebruiken de antwoorden om voorafgaande aan de test een globaal beeld te krijgen van uw medische achtergrond en fysieke gesteldheid. Gezamenlijk met de gegevens uit de test kunnen wij dan een optimaal trainingsschema voor u samenstellen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om.