Skip to main content

Algemene voorwaarden Medische fitness – Q-Koorts

Test

Voordat U start met de eerste training krijgt u een uitgebreide individuele test van 1 uur. Hierbij worden uw persoonlijke gegevens en trainingsdoelen doorgenomen. Daarnaast worden ook kracht en uithoudingsvermogen in kaart gebracht zodat U bij elke training een individueel trainingsschema heeft en wij u goed kunnen begeleiden.

Algemene informatie

 • Een trainingsperiode bestaat uit 13 trainingen. Deze periode kan eventueel nog 1 keer verlengd worden. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente.
 • De ingangsdatum en de einddatum van het abonnement staan vermeld op uw trainingskaart.
 • U dient de 13 trainingen binnen 15 aansluitende weken te gebruiken.
 • U kunt uw abonnement niet tussentijds beëindigen. Uw afwezigheid door welke oorzaak dan ook, ontheft u niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld en geeft geen recht op enige vermindering van het abonnementsgeld.
 • In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan het abonnement tijdelijk opgeschort worden. Dit kan alleen in overleg met uw trainer. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van uw trainer deugdelijk bewijs.
 • Opschorting van uw abonnement kan nooit met terugwerkende kracht. De einddatum van uw abonnement wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
 • Alle abonnementen zijn individueel en niet overdraagbaar aan anderen.

Huisregels

 • De duur van de training bedraagt 1 uur en het volgen van de training is altijd op afspraak.
 • Trainingstijden zijn onder voorbehoud. Wij behouden het recht om tijden en groepen aan te passen. Uiteraard zullen we er altijd voor zorgen dat er op het desbetreffende dagdeel wel getraind kan worden.
 • Tijdens algemeen erkende feestdagen is Fysiotherapiepraktijk van Berkel gesloten.
 • Trainers begeleiden veelal dezelfde oefengroepen zodat de kwaliteit, directe betrokkenheid en duidelijkheid geborgd blijft. De oefengroepen zijn relatief klein met gemiddeld 9-10 personen.
 • Bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren afmelden. Dit kan door te bellen met Fysiotherapie van Berkel 073-5475454 of door een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat. Ook kunt u zich afmelden via de e-mail op info@fysiovanberkel.nl
 • Als U zich minimaal 24 uur voor uw geplande trainingstijd afmeldt, krijgt u de mogelijkheid, indien er plaats is, om deze training binnen 1 week in te halen.
 • U mag de trainingszaal alleen betreden met schone sportschoenen.
 • Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek verplicht.

Aansprakelijkheid

Fysiotherapiepraktijk van Berkel is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Fysiotherapiepraktijk van Berkel of zijn medewerkers.

Kosten

De gemeente Meierijstad heeft budget voor het trainen na het krijgen van Q-koorts. Neem contact op voor meer informatie.