Skip to main content

Algemene voorwaarden fysiotherapie

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek, bewegingsonderzoek en gezamenlijk opstellen van het behandelplan. Bij voorkeur wordt de eerste afspraak langer ingepland, 50 minuten. Dat geeft tijd voor een volledige behandeling. Voor deze afspraak worden er 2 behandelingen gedeclareerd.
 • Een fysiotherapie behandeling is maximaal 25 minuten.
 • Wij houden ons aan de richtlijnen van zorgverzekeraars en branche organisaties en maken dus voor iedere patiënt een medisch dossier aan .
 • Na de laatste behandeling wordt het dossier binnen 6 weken afgesloten.
 • Bij recidief van klachten binnen 6 weken na de laatste behandeling, wordt het huidige dossier heropend.  Bij recidief van klachten na 6 weken na de laatste behandeling, wordt er een nieuw dossier aangemaakt met daarbij de nodige administratieve handelingen.
 • Behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak
 • Indien je bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Je kan je voorkeur voor een behandelaar en behandeltijd aangeven waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met je wensen.
 • Er wordt van je als cliënt verwacht dat je de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Wij vragen je om bij uw eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en om bij al je afspraken zelf een badlaken en handdoek mee te brengen.

Voor meer informatie over kosten van fysiotherapie behandeling, kijk op de pagina Tarieven.

 • Zoals voorgeschreven door de overheid zijn in onze praktijk de volgende reglementen van toepassing:
  • De klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie
  • De WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)
  • AVG (Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens)
  • Wet Klachtenrecht Cliënten
  • Kwaliteitswet (KIWA)

  Wij nemen deel aan een klantervaringsonderzoek.

  Het Keurmerk Fysiotherapie geeft “feedback informatie”. Hiervoor is dataverzameling vereist.

Vergoedingen

 • Het is van belang dat je zelf nagaat of je aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en hoeveel behandelingen er jaarlijks door je zorgverzekeraar worden vergoed.Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wanneer je niet of onvoldoende verzekerd bent, kan het voorkomen dat de behandelingen die je in onze praktijk hebt gehad niet of niet volledig gedeclareerd kunnen worden. Je ontvangt dan achteraf een factuur.
 • De rekeningen van behandelingen, gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.
 • Behandelingen die buiten je verzekeringsdekking vallen, worden rechtstreeks bij je in rekening gebracht;
 • Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur van te voren) wordt een tarief van € 45 bij je in rekening gebracht. Je krijgt hiervoor een nota.

Betalingsvoorwaarden fysiotherapie

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt en de fysiotherapeut.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 • Voor het betalen van jouw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 • U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL52ABNA 0890324018 ten name van Fysiotherapie van Berkel. Vermeld bij betaling altijd het betalingskenmerk.
 • Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij je een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 • De aanmaningsbrief stelt je in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief jouw betaling hebben ontvangen, ben je in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 • Jouw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor jouw rekening.