Skip to main content

Vergoedingen

Fysiotherapie kan vergoed worden vanuit de zorgverzekering. Wat je precies vergoed krijgt, hangt af van de reden waarom je fysiotherapie nodig hebt. Je kan je aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit. Ook zonder aanvullende verzekering ben je welkom, je ontvangt dan zelf de factuur.

Fysiotherapie vergoed uit Aanvullende verzekering

Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan krijg je mogelijk  behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van je zorgverzekering. .

Fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering

In enkele gevallen wordt de fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering:

  • Jongeren tot 18 jaar krijgen maximaal de eerste 18 behandelingen vergoed.
  • Heb je een aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijg je fysiotherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden uit een aanvullende verzekering gehaald. Heb je deze niet of is deze niet voldoende, dan zullen deze bij je in rekening gebracht worden.

Je kan kijken of je aandoening op de chronische lijst staat op: www. zorgvergoeding,com

Bij de basisverzekering is er sprake van een verplicht eigen risico. . Dat betekent dat, als je in het nieuwe jaar zorgkosten (bijvoorbeeld voor het ziekenhuis en medicijnen) maakt die onder de basisverzekering vallen, je eerst het eigen risico bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering.

Algemeen

  • De rekeningen van behandelingen, gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.
  • Behandelingen die buiten je verzekeringsdekking vallen,  worden rechtstreeks bij je in rekening gebracht;
  • Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur van te voren) wordt een tarief van € 45 bij je in rekening gebracht. Je krijgt hiervoor een nota.
  • Facturen dienen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Daarna wordt een herinneringsnota naar je verstuurd met een betaaldatum van 14 dagen. Daarna wordt het openstaande bedrag met rente en eventueel gemaakte kosten van een incassobureau bij je opnieuw in rekening gebracht.