Fysiotherapeutische behandeling COVID-19

Deze informatie is bedoelt voor patiënten met matige tot ernstige klachten na een doorgemaakte infectie met het coronavirus, al dan niet na ziekenhuisopname.

 

Verschijnselen na opname Intensive Care (IC)

Gevolgen buikligging en sedatie

 • Beademing met hoge druk:
  • Longschade: pneumothorax (klaplong), longfibrose
  • Verminderde longfunctie op langere termijn
 • Sedatie en ernstige ziekte
  • Inactiviteit
  • Spier afname (atrofie) à IC verworven spierkracht; zoals spieren die gebruikt worden om te bewegen (armen, benen en romp), maar ook het middenrif en de ademhalingsspieren
  • Verminderde conditie

Het verlies van spiermassa is enorm. In 10 dagen op de IC, treed er al 30% verlies van spiermassa op.

Er zijn dus veel negatieve gevolgen van bedrust, inactiviteit en beademing. Niet alleen de gevolgen op korte termijn, die hier boven genoemd zijn. Maar er zijn ook gevolgen op lange termijn zoals; osteoporose en blijvende longschade.

 

Post intensive care syndroom (PICS)

Het post intensive care syndroom (PICS) kan ontstaan bij patiënten, maar ook familie van de patiënten die langer dan twee dagen op de intensive care gelegen hebben. Bij de patiënt zie je vaak langere tijd problemen in de mentale gezondheid, cognitieve stoornissen en lichamelijk functioneren. Naast fysiotherapie om het lichamelijk functioneren, zoals algehele spierkracht en conditie op te bouwen zijn er nog andere mogelijkheden. Het dus raadzaam om met de huisarts te kijken naar uw klachten en de daarbij passende mogelijkheden te bespreken. Andere mogelijkheden kunnen zijn: diëtiste, psycholoog, ergotherapeut en logopedist.
De voornaamste risicofactoren waardoor PICS kan ontstaan zijn: langdurige IC opname/beademing, co-morbiditeit, delier, sepsis en angst of depressie in voorgeschiedenis

 

Lange termijn gevolgen PICS

 • 60% houdt fysieke klachten na 1 jaar
 • 32% houdt angstklachten na 6 maanden
 • 40% houdt cognitieve klachten zoals geheugenverlies of concentratiestoornissen

 

Verschijnselen na thuis quarantaine of ziekenhuisopname zonder IC

Door ziekte en langere periode van bedrust kunnen de volgende beperkingen ontstaan:

 • Verminderde conditie
 • Spier afname (atrofie) à zoals spieren die gebruikt worden om te bewegen (armen, benen en romp), maar ook het middenrif en de ademhalingsspieren
 • Moeite hebben met normale activiteiten in dagelijks leven

Dit houdt in dat een gezond persoon bij één week bedrust al ongeveer 1.5 kilo aan spieren verliest. Dat is dezelfde hoeveelheid spieren waar je een half jaar kei hard voor moet trainen.

 Waar bestaat de fysiotherapeutische behandeling uit

De intake zal bestaan uit een kennismaking waarin uw problemen en klachten zullen worden besproken. Ook uw voorgeschiedenis, medicatie gebruik en fysiotherapeutische behandelingen die afgelopen tijd in het ziekenhuis gedaan zijn, worden besproken. Er zal in overleg met u een hulpvraag worden opgesteld, om zo te bepalen wat uw doelen zijn voor de komende tijd.

Mogelijk begint de eerste behandeling bij u thuis, omdat het naar de praktijk komen te veel energie kost.  Als het wel mogelijk is om naar de praktijk te komen, dan kan dat natuurlijk ook.

 

Ademhalingsoefeningen

 

Er zijn verschillende ademhalingstechnieken en dus ook verschillende redenen om deze technieken toe te passen. Er kunnen ademhalingsoefeningen worden gedaan om: de ventilatie te verbeteren, sputum beter op te kunnen hoesten en ademspieren te versterken.
We kijken samen met u, naar uw klachten en geven hierbij een passend advies.

 

 

 

 

Trainingstherapie ter versterking van algehele spierkracht en verbetering van conditie

De meeste tijd zult u in de trainingszaal doorbrengen om daar uw spieren van armen, benen en romp weer sterker te maken. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van onze krachttrainingsapparatuur in de zaal, maar ook uw eigen lichaamsgewicht en losse halters, weerstandbanden, ballen en matjes worden gebruikt. Wat er getraind wordt, is afhankelijk van uw hulpvraag, die tijdens de intake is besproken.

Tevens wordt er gewerkt aan de conditie. Dit kan op verschillende cardioapparaten gedaan worden en met verschillende intensiteiten.

 

Daarnaast blijven we informatie en adviezen geven. Ook als het gaat om thuis trainen.

 

 

 

Thuis oefeningen:

 • Wandelen
 • Fietsen (home trainer)
 • Spierkracht oefeningen
 • Ademhalingsoefeningen

 

 14