Skip to main content

Cliënttevredenheid

Wij vinden uw mening heel belangrijk. Want door uw feedback krijgen wij extra inzicht in ons handelen en kunnen we beter inspelen op uw wensen en de kwaliteit van onze diensten op een hoger niveau brengen. Het Therapeutisch Centrum van Berkel maakt dan ook gebruik van verschillende middelen om haar kwaliteit te toetsen. Evaluaties kunt u vinden onder het kopje evaluatie enquêtes

  1. Cliëntenforum. In 2012 zijn we hiermee gestart en inmiddels zijn er twee bijeenkomsten per jaar. Cliënten geven feedback over de verleende zorg in de fysiotherapie en bij het trainingscentrum. Dit heeft gezorgd voor diverse actiepunten/verbeterpunten. De input is zeer waardevol.
  2. Enquêtes. Deze vragenlijsten worden specifiek voor een doelgroep ontworpen zoals huisartsen, trainingscentrum Fysio Fitplus.
  3. Qualiview is een onafhankelijke organisatie die online klantervaringen meet onder cliënten van het Therapeutisch Centrum van Berkel.

Hieronder volgt een korte uitleg van Qualiview

Qualiview is een organisatie die online klantervaringen meet o.a. onder cliënten van onze praktijk. Uw fysiotherapeut geeft u deze brief om u te informeren over deze online enquête. Dit klantervaringsonderzoek meet uw ervaring met de geleverde zorg van onze praktijk en door uw fysiotherapeut. Had u het gevoel dat er naar u werd geluisterd? Communiceerde de behandelaar duidelijk? Werd u goed doorverwezen? Zijn er verbeterpunten? Door uw ervaring te delen kan onze praktijk de zorgverlening nog beter laten aansluiten op de wensen van u als klant. Onze praktijk en uw fysiotherapeut krijgen de algemene score en zien per thema de score en waar verbeterpunten liggen.

Het invullen van de klantervaringsenquête duurt slechts enkele minuten. Als u klaar bent verstuurt u de antwoorden eenvoudig door op `verzenden` te klikken. Alle data worden anoniem verzameld en komen ook anoniem bij onze praktijk terecht. Uw gegevens zijn niet te herleiden en hebben ook geen invloed op uw zorgtraject. Anoniem is dus echt anoniem: bij ons en bij uw behandelaar. Deelname is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd. Want hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. En daar heeft u ook weer profijt van. Want uw medewerking geeft behandelaars handvatten om de zorg voor u te verbeteren.

Onze praktijk en uw fysiotherapeut gebruiken Qualiview als dashboard waarop de resultaten van de enquêtes inzichtelijk zijn gemaakt. Alle data wordt met de hoogste prioriteit voor dataveiligheid verzameld, opgeslagen en opgeleverd aan de zorgverlener. Qualiview is hiervoor ISO-gecertificeerd, wat wil zeggen dat aan alle privacy-eisen wordt voldaan.