Skip to main content

Algemene voorwaarden Personal training

Personal Training

 • Voordat U start met de eerste training krijgt u een uitgebreid test van 1 uur. Hierbij worden uw persoonlijke fitheidsgegevens en trainingsdoelen doorgenomen. Ook worden kracht en uithoudingsvermogen in kaart gebracht zodat U bij elke training een individueel trainingsschema heeft en wij u goed kunnen begeleiden.
 • Tijdens de trainingen wordt regelmatig geëvalueerd en getest zodat we uw individuele schema op maat kunnen blijven snijden.
 • Door middel van gerichte oefeningen voor het hele lichaam maar ook educatie over de effecten van training, blessures, preventie en gezondheid wordt u begeleid naar een gezonde en actieve leefstijl.

Algemene informatie

 • Trainers begeleiden veelal dezelfde cliënten zodat de kwaliteit, directe betrokkenheid en duidelijkheid geborgd blijft.
 • Onze trainers zijn fysiotherapeuten en beschikken over veel kennis van blessures/aandoeningen, het aanpassen van trainingsschema`s. Hierdoor kunnen we tijdens het trainen uitstekend inspelen op uw beperkingen, problemen.
 • U maakt voordat u start met Personal Training afspraken met uw trainer rondom trainingslocatie, trainingsdagen en de duur van uw training.

Huisregels

 • Bij verhindering graag minimaal 24 uur van tevoren afmelden. Dit kan door te bellen met Fysiotherapiepraktijk van Berkel 073-5475454 of door een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat. Ook kunt u zich afmelden via de e-mail op info@fysiovanberkel.nl.
 • Met de trainer wordt besproken om gemiste training nog ingehaald kan worden.
 • Tijdens algemeen erkende feestdagen is het Fysiotherapie van Berkel gesloten.
 • U mag alleen de trainingszaal betreden met schone sportschoenen.
 • Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek verplicht.

Abonnementen

 • Het abonnement bevat 15 trainingen, welke in 18 weken opgenomen moeten worden.
 • De individuele test is € 77,00
 • De ingangsdatum en de einddatum van het abonnement staan vermeld op uw  trainingskaart.
 • U kunt uw abonnement niet tussentijds beëindigen. Uw afwezigheid door welke oorzaak dan ook, ontheft u niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld en geeft geen recht op enige vermindering van het abonnementsgeld.
 • In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan het abonnement tijdelijk opgeschort worden. Dit kan alleen in overleg met uw trainer. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van uw trainer deugdelijk bewijs.
 • Opschorting van uw abonnement kan nooit met terugwerkende kracht.
 • Uw betalingsverplichting wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van uw abonnement wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
 • Alle abonnementen zijn individueel en niet overdraagbaar aan anderen.

Betaling

U kunt uw abonnementsgeld op  drie verschillende manieren voldoen;

 • Via een afgegeven machtiging voor een automatische incasso. Er vindt dan periodiek een afschrijving plaats. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Therapeutisch Centrum van Berkel een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.
 • U kunt zelf bij aanvang van uw trainingsperiode het totale abonnementsgeld overmaken naar Fysiotherapie van Berkel te Schijndel. U ontvangt hiervoor een nota met het totaal bedrag dat u onder vermelding van het declaratienummer kan overmaken naar IBANnummer NL52ABNA 0890324018.
 • U kunt het totale bedrag contant betalen bij één van de trainers. U ontvangt hierover dan een bewijs van betaling.

Aansprakelijkheid

Fysiotherapie van Berkel is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Fysiotherapie van Berkel of haar medewerkers.